Tracess köpvillkor och kundens integritet

Tracess erbjuder fysiologiska mätningar till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och medicinska analyser. För att kunna använda Tracess så måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto.

För det fall du som kund har skyddade personuppgifter innebärande att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret, du har en sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter kan du inte använda Tracess tjänster. För Tracess är behandlingen av dina personuppgifter central och vi eftersträvar ett hundraprocentigt skydd av dina personuppgifter. Eftersom våra tjänster innebär att dina personuppgifter behandlas av Tracess personuppgiftsbiträden, så som vårdgivare och IT-leverantörer, kommer dina personuppgifter behandlas av dessa för att vi ska kunna utföra tjänsten. Alla våra personuppgiftsbiträden har utfäst sig att behandla dina personuppgifter med sekretess men bara risken att en kund med skyddade personuppgifter kan exponeras för en tredje part, vilken inte ska se dina personuppgifter, gör att vi inte kan erbjuda vår tjänst till dig.

Tracess förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av betalningsleverantör eller fel som kan härröras till vårdgivare som används för bedömning och analys. Tracess reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera mätresultat. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de mätningar som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via mätningar gjorda med Tracess. Tracess är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

Tracess följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Se hela vår Integritetspolicy.

Betalning och avgifter 

Aktuella betalningsalternativ kortbetalning eller direktbetalning via bank. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till support@tracess.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på support@tracess.se. Om mätningarna förolyckats eller på annat sätt inte gått att genomföra på grund av tekniska fel så får du ett nytt test i ersättning.