Det nya sättet att undersöka patienter

Mät patienter med ett klick

Utan fysisk patientkontakt. Tracess Collect är en webbaserad portal för beställning och insamling av hälsodata från patienter.

processen

Enkel process både för läkare och patient

fokusera på diagnostiken

Kortare väntetider och högre patientengagemang

Detta ger förutsättnignar för snabba och säkra kliniska beslut, för ökad patienttrygghet

fokusera på patientbedömningen

Kortare väntetider och
högre patientengagemang

Tracess kan hjälpa era patienter var de än befinner sig och patienterna själva är med och påverkar sin vård. Det ger förutsättningar för snabba och säkra kliniska beslut, samtidigt som er verksamhet avlastas.

Individanpassade plan

Bestäm vad som ska mätas, hur ofta och när på dygnet

Mät patienter på distans

Inga manuella processer

Varken vårdgivaren eller patienten behöver äga mätutrustning.
Inga driftkostnader, full flexibilitet. Tracess tillhandahåller alltid en välfungerande och uppdaterad utrustning

Spara mer än tid

Fast pris

Vid början av varje ny mätperiod

 

599 SEK

Pris per dag

Läkaren bestämmer själv hur lång mätperioden bör vara

199 SEK

Vanliga
frågor

Tjänsten är helt kostnadsfri för patienter.

Efter att ha accepterat förfrågan om mätningar från en läkare får patienten hem mätutrustningen. Tracess tar hand om både leveransen och returen. Patienten bestämmer själv hur och när enheten ska levereras.

För mer information besök: https://tracess.se/forpatienter

Tracess-appen registrerar och visar allt som behöver mätas, den påminner även patienten när det är dags för varje mätning.

Patienten har 24 timmar på sig att acceptera läkarens förfrågan om mätningar. Om patienten väntar för länge eller avböjer att använda Tracess kommer det att synas i läkarens patientöversikt i Tracess Collect.

Endast berättigad vårdpersonal har tillgång till hälsodata.

Idag är det främst Högt Blodtryck (Hypertoni), Rytmrubbningar i Hjärtat (Arytmi) samt patienter som upplever långvariga symptom efter Covid-19 (Post-Covid).

Tracess mätare är en medicinteknisk produkt vilket innebär att den har följande certifikat: ISO13485, CE, FDA.
Den uppfyller alla  nödvändiga krav för att leverera så noggranna resultat som möjligt.

Kontakt

Kontakta oss för förfrågan om Tracess Collect