VArför vi finns

"Vi vill hjälpa människor att få den vård de behöver med minimal ansträngning, var de än befinner sig"

För människor som bor timmar bort från sjukhus eller lever med hjärtsjukdomar och kroniska sjukdomar kan det vara extremt krävande att genomföra fysiska vårdbesök. Samtidigt som tillgången till specialiserad vård är begränsad. Vi vill göra det lättare för dessa människor.

Allt började i Stockholm

Sverige har haft sjukvårdskris sedan länge. Skillnaden i tillgång till sjukvård för människor i små städer jämfört med storstäder är enorm. Vissa kan behöva resa i timmar för att komma till närmaste sjukhus, och om de är i behov av specialistvård eller regelbundna kontroller blir det ännu mer stressande och påfrestande.

Konrad Olszewski, grundare av Tracess, upplevde detta för första gången när han bodde i en liten stad i norr. Efter att ha studerat medicinteknik och arbetat på ett medicintekniskt företag utvecklade han 2021 tillsammans med några kollegor en produkt och en plattform som kunde överbrygga gapet mellan vårdgivare och patienter i behov av regelbunden övervakning eller vanliga mätningar så som blodtryck eller EKG.

Tracess idag

Tracess är ett medicinskt tekniskt företag baserat i Stockholm, Sverige. Vi erbjuder privatpersoner och patienter fysiologiska mätningar i hemmet. Mätningarna genomförs med hjälp av medicinteknisk utrustning samt Tracess appen. Resultaten från mätningarna skickas till läkare hos våra samarbetspartners, som genom analys och återkoppling hjälper patienterna med att förstå och ta hand om deras hälsa.

Vanliga
frågor

Det beror på vad för typ av hemtest du väljer och vad du vill undersöka.

Vi lånar dig mätaren under hela test-perioden som varar 3 dagar. Vi sköter både leveransen och returen och du bokar själv hur och när du vill få den levererad.

Tracess Appen visar allt som ska mätas och hur du gör det, den påminner dig även när det är dags för varje mätning.

Endast berättigad vårdpersonal har tillgång till din hälsodata

Våra hemtester är till för alla de som vill vara steget före och upptäcka allvarliga risker och hjärt-kärlsjudomar i tid, samt förstå sin kropp på ett helt nytt sätt.
Idag undersöker vi främst Högt Blodtryck (Hypertoni), Rytmrubbningar i Hjärtat (Arytmi) samt patienter som upplever långvariga symptom efter Covid-19 (Postcovid).

Tracess mätare är en medicinteknisk produkt med följande certifikat: ISO13485, CE, FDA.
Detta innebär att den uppfyller alla krav för att leverera så noggranna resultat som möjligt.