Så fungerar det

Välj ditt hemtest

Välj ditt hemtest

Hemtest

Postcovid

1395 kr

Hemtest

Hjärtat

1395 kr

Hemtest

Hjärtat Extra

1795 kr

Postcovid

Hemtest

1395 kr

Hjärtat

Hemtest

1395 kr

Hjärtat Extra

Hemtest

1795 kr

Få hem mätaren

Levererad till dig – när, hur och var du vill

Mät dina hälsoparametrar

Flera hälsovärden
– en mätare

Vi mäter upp till sex olika hälsoparametrar under varierade tider på dygnet. Detta resulterar i en unik och verklighetstrogen bild av ditt hälsotillstånd.

Mät dina hälsoparametrar

Flera hälsovärden
– en mätare

Vi mäter upp till sex olika hälsoparametrar under varierade tider på dygnet. Detta resulterar i en unik och verklighetstrogen bild av ditt hälsotillstånd.

Vägledning genom alla stegen

Appen visar dig när, vad och hur

Logga in säkert med Mobilt BankID

Vägledning genom alla stegen

Appen visar dig när, vad och hur

Logga in säkert med Mobilt BankID

Läkare granskar dina resultat

När alla mätningar är genomförda och du har returnerat mätaren, granskar ett team av läkare dina testresultat och utformar en rapport med en personlig kommentar. Där kan du även se dina resultat och få en djupare inblick i din hälsa.

En plats där du förstår och tar hand om din hälsa

Vi tror att sättet att skapa ett friskare Sverige är att ge människor tillgång till smidiga och pålitliga hemtester för allvarliga sjukdomar och risker. Vi strävar efter att hjälpa dig att identifiera dessa i tid och ha kontroll över din hälsa.

Vanliga
frågor

Det beror på vad för typ av hemtest du väljer och vad du vill undersöka.

Vi lånar dig mätaren under hela test-perioden som varar 3 dagar. Vi sköter både leveransen och returen och du bokar själv hur och när du vill få den levererad.

Tracess Appen visar allt som ska mätas och hur du gör det, den påminner dig även när det är dags för varje mätning.

Endast berättigad vårdpersonal har tillgång till din hälsodata.

Våra hemtester är till för alla de som vill vara steget före och upptäcka allvarliga risker och hjärt-kärlsjudomar i tid, samt förstå sin kropp på ett helt nytt sätt.
Idag undersöker vi främst Högt Blodtryck (Hypertoni), Rytmrubbningar i Hjärtat (Arytmi) samt patienter som upplever långvariga symptom efter Covid-19 (Postcovid).

Tracess mätare är en medicinteknisk produkt med följande certifikat: ISO13485, CE, FDA.
Detta innebär att den uppfyller alla krav för att leverera så noggranna resultat som möjligt.