Har du, eller misstänker du att du har postcovid? 
Nu kan både du som redan har en postcovid-diagnos, och du som känner dig osäker, få hjälp hos Tracess. Helt digitalt!

Specialistläkaren:

"Jag kan se förändringar i kroppen som annars inte går att fånga upp"

Tracess mäter de viktigaste hälsovärden och dessutom under varierade tider på dygnet. Detta resulterar i en unik bild av patientens hälsotillstånd, som hjälper oss att förstå hur patienten mår även utanför läkarrummet. Kombinationen av frågor och fysiologiska mätningar i patientens naturliga miljö ger oss goda förutsättningar för att kunna ställa en diagnos.

PhD Dr. Kasia Rossatelli,
Specialist i Allmänmedicin

"ISO 13485:2016 – certified quality management system"

Tre enkla steg

Hur det fungerar

Mätaren

Tracess appen

Bli guidad genom alla mätningar, se dina värden och statistik. Få resultat med bedömning från din läkare genom säker inloggning med BankID direkt i appen.

Vad undersöks?

Kärl

Blodtryck

Blodtryck är trycket som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat.

Förmaksflimmer

EKG

EKG registreringar är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Dessa kan hjälpa att upptäcka arytmier som annars kan leda till hjärtsvikt.

Fysisk uthållighet

Syrenivå i blodet

Syrenivå i blodet är ett mått på hur mycket syre dina röda blodkroppar bär på.

Andningsfrekvens

Hjärtfrekvens

Infektion / Inflammation

Kroppstemperatur

Ett sätt för läkarna att se om du kan ha en pågående infektion eller inflammation, vilket skulle påverka de resterande värden.

Symtom

Hälsoformulär

Frågor skapade av läkare för att diagnostisera och undersöka postcovid.

Postcovid Test

Du får:

1395 kr

Betala med

Har du, eller misstänker du att du har postcovid? Nu kan både du som redan har en postcovid-diagnos, och du som känner dig osäker, få hjälp hos Tracess. Helt digitalt!

specialistläkaren:

"Jag kan se förändringar i kroppen som annars inte går att fånga upp"

Tracess mäter de viktigaste hälsoparametrarna och dessutom under varierade tider på dygnet. Detta resulterar i en unik bild av patientens hälsotillstånd, som hjälper oss att förstå hur patienten mår även utanför läkarrummet. Kombinationen av frågor och fysiologiska mätningar i patientens naturliga miljö ger oss goda förutsättningar för att kunna ställa en diagnos.

PhD Dr. Kasia Rossatelli,
Specialist i Allmänmedicin

"ISO 13486:2016 - certified quality management system"

Tre enkla steg

Hur det fungerar

Mätaren

Vi mäter upp till sex olika hälsoparametrar vid olika tider på dygnet. Detta resulterar i en unik och verklighetstrogen bild av ditt hälsotillstånd.

Tracess appen

Bli guidad genom mätningar, se dina värden och statistik. Få resultat med bedömning från din läkare genom säker inloggning med BankID direkt i appen.

Vad undersöks?

EKG

Hos en del patienter med postcovid har hjärtrytmsrubbningar (arytmier) förekommit. EKG registreringar är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Dessa kan hjälpa att upptäcka arytmier som annars kan leda till hjärtsvikt.

Andningsfrekvens

Andningsfrekvens är antalet andetag per minut. Detta ger en indikation på hur uthållig och andfådd personen är, vilket är en av symtomen för postcovid.

Hjärtfrekvens

Hjärtslagens tempo, och räknas i slag per minut. Genom detta kan läkare få en bild av hur hårt hjärtat arbetar och därmed hur ansträngd personen är.

Syrenivåer i blodet

Ett mått på hur mycket syre dina röda blodkroppar bär på. Då syresättningen sker i lungorna kan denna hälsoparameter ge en bild av personens lungfunktion.

Blodtryck

Tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. I samband med postcovid har blodtrycksfall uppmärksammats vilket kan bero på en dysfunktion i det autonoma systemet.

Temperatur

Ett sätt för läkarna att se om du kan ha en pågående infektion eller inflammation, vilket skulle påverka de resterande värden.

Hälsoformulär

Frågor skapade av läkare för att diagnostisera och undersöka postcovid.

Bra att veta

Du behåller mätaren i 3 dagar, för att ta alla mätningar som inkluderas i testet.

Vi levererar mätaren till din dörr eller till närmaste postombud. Du väljer själv leveransdagen i kassan.

Ibland kan det ta lite längre tid men du kan räkna med att ha dina resultat inom 3 arbetsdagar.

För att ge dig en så noggrann bedömning som möjligt analyseras dina resultat alltid av specialistläkare hos vår samarbetspartner Medicheck.

Postcovid Test

Du får:

1395 kr

Betala med

Bra att veta

Vanliga
frågor

Tracess Appen visar allt som ska mätas och hur du gör det, den påminner dig även när det är dags för varje mätning.

Tracess mätare är en medicinteknisk produkt med följande certifikat: ISO13485, CE, FDA.
Detta innebär att den uppfyller alla krav för att leverera så noggranna resultat som möjligt.

Endast berättigad vårdpersonal har tillgång till din hälsodata

Vi lånar dig mätaren under hela test-perioden som varar 3 dagar. Vi sköter både leveransen och returen och du bokar själv hur och när du vill få den levererad.

Det beror på vad för typ av hemtest du väljer och vad du vill undersöka.

Våra hemtester är till för alla de som vill vara steget före och upptäcka allvarliga risker och hjärt-kärlsjudomar i tid, samt förstå sin kropp på ett helt nytt sätt.
Idag undersöker vi främst Högt Blodtryck (Hypertoni), Rytmrubbningar i Hjärtat (Arytmi) samt patienter som upplever långvariga symptom efter Covid-19 (Postcovid).