Våra hemtester

Hemtest

Postcovid

1395 kr

Hemtest

Hjärtat

1395 kr

Hemtest

Hjärtat Extra

1795 kr

Våra hemtester

Postcovid

Hemtest

1395 kr

Hjärtat

Hemtest

1395 kr

Hjärtat Extra

Hemtest

1795 kr

mät i hemmet

Förebygg allvarliga risker och sjukdomar

Beställ ett av våra hemtester idag och ta kontroll över din hälsa. Få hjälp av specialiserade läkare att förstå ditt hälsotillstånd i nuläget samt att åtgärda eventuella avvikelser. Så att du alltid kan vara ett steg före.

Förebygg allvarliga risker och sjukdomar

Beställ ett av våra hemtester idag och ta kontroll över din hälsa. Få hjälp av specialiserade läkare att förstå ditt hälsotillstånd i nuläget samt att åtgärda eventuella avvikelser. Så att du alltid kan vara ett steg före.

Bestäm när och var du vill göra din hälsokontroll

mät i hemmet

Levererad till dig – när, hur och var du vill

Få resultat direkt i appen, granskad och kommenterad av specialiserade läkare

När alla mätningar är genomförda och du har returnerat mätaren, granskar ett team av läkare dina testresultat och utformar en rapport med en personlig kommentar. Där kan du även se dina resultat och få en djupare inblick i din hälsa.

Få resultat direkt i appen, granskad och kommenterad av specialiserade läkare​

När alla mätningar är genomförda och du har returnerat mätaren, granskar ett team av läkare dina testresultat och utformar en rapport med en personlig kommentar. Där kan du även se dina resultat och få en djupare inblick i din hälsa.

Vanliga
frågor

Det beror på vad för typ av hemtest du väljer och vad du vill undersöka.

Vi lånar dig mätaren under hela test-perioden som varar 3 dagar. Vi sköter både leveransen och returen och du bokar själv hur och när du vill få den levererad.

Tracess Appen visar allt som ska mätas och hur du gör det, den påminner dig även när det är dags för varje mätning.

Endast berättigad vårdpersonal har tillgång till din hälsodata

Våra hemtester är till för alla de som vill vara steget före och upptäcka allvarliga risker och hjärt-kärlsjudomar i tid, samt förstå sin kropp på ett helt nytt sätt.
Idag undersöker vi främst Högt Blodtryck (Hypertoni), Rytmrubbningar i Hjärtat (Arytmi) samt patienter som upplever långvariga symptom efter Covid-19 (Postcovid).

Tracess mätare är en medicinteknisk produkt med följande certifikat: ISO13485, CE, FDA.
Detta innebär att den uppfyller alla krav för att leverera så noggranna resultat som möjligt.